Katılımcı Desteği | ISK-SODEX ISTANBUL
Ana Sayfa>Katılımcılar>Katılımcı Desteği

Katılımcı Desteği

Katılımcı Desteği

ISK-SODEX 2021 Katılımcı Desteği

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında ISK-SODEX 2021 Fuarı’na katılım sağlayacak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketlerin stant kirası ve konstrüksiyon harcamalarının da belirli miktar ve oranlarda desteklenmesi uygun görülmüştür.

İlgili destek miktarlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için:

H. Hasan KAYGISIZ

T.C. Ticaret Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri D.B.
e-mail: [email protected]
Telefon: 0 312 204 86 32

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İzmir Ticaret Odası, 2021 yılında da ISK-SODEX Fuarı’na teşvik vermeye devam edecektir.

2021 yılına mahsus olmak üzere fiziksel fuarlara yönelik teşvikin kapsamı aşağıdaki şekildedir:

 • İzmir dışı fuarlarda değişen oranlı tarife değil standart olarak 30 metrekareye kadar katılım bedelinin %50’si destek kapsamındadır.
 • Teşvik tutarı hesaplanırken aynı fuar için başvuru yapan üyeler arasında en düşük bedelle fuara katılan firmanın ödediği m² birim fiyatı esas alınır.
 • Bir önceki yıl aynı İzmir fuarına katılan firmaya %5 ilave teşvik verilir.
 • Ödenecek m² birim fiyatı 300 TL’yi geçemez.
 • Teşvik tutarı hesaplanırken KDV destek kapsamı dışında tutulur.
 • Standında ithal ürün veya hizmet sergileyen firmalar teşvikten yararlanamaz.
 • Standında sıcak satış yapan firmalar teşvikten yararlanamaz.

Söz konusu teşviklere ilişkin İzmir Ticaret Odası tarafından belirlenen usul ve esaslar gereği üyelerin teşvikden faydalanabilmesi için hali hazırda;

 • Başvuru sahibi firmanın İzmir Ticaret Odası’na üye olması (faal durumda olması),
 • İzmir Ticaret Odası’na aidat borcu bulunmaması,
 • İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun, firmanın fuar teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin kararı

gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen prosedürler ile birlikte;

 • 2021 yılına mahsus olmak üzere; aynı firma bir yıl içinde şehir ayrımı olmaksızın toplamda iki fuar için teşvikten yararlanabilir. (İzmir Ticaret Odası’na merkez veya şubeleri üzerinden birden fazla kaydı bulunan şirketler, merkez veya şubeleri toplamında bir yıl içerisinde en fazla iki kez fuar teşvikinden yararlanabilirler. Başka bir ifadeyle, bir şirket grubunun tüzel kişiliği için tanınan fuar teşvik hakkı toplamı yılda ikidir. Şirket, bu hakkını merkez veya dilediği şube üzerinden kullanabilir. Aynı şirket grubuna bağlı birden fazla şube veya merkezle beraber başka bir şube, aynı fuar için teşvik başvurusu yapamaz. Bir fuar katılımı için şirketin sadece merkezi veya bir şubesi üzerinden teşvik başvurusu yapılabilir.), 
 • Fuarlara katılan üyelerin teşviklerden yararlanabilmeleri için fuarın başlangıç tarihinden 3 gün öncesine kadar İzmir Ticaret Odası web portalı aracılığı ile online başvuru yapmış olmaları ve fuar bitiminden itibaren bir ay içerisinde İzmir Ticaret Odası Yurtiçi Fuar Teşvikleri Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen belgeleri İzmir Ticaret Odası’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Yanı sıra, İzmir Ticaret Odası “Yurtiçi Fuar Teşvikleri Usul ve Esasları” ile “Online Başvuru” sayfasına aşağıdaki link aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

http://www.izto.org.tr/tr/fuar-tesvikleri

KOSGEB DESTEĞİ

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan ISK-SODEX Istanbul 2021 Fuarı’nın KOSGEB başvuru süreci başlamıştır.

ISK-SODEX 2021 - Uluslararası İhtisas Fuarımıza m² başına 250 TL üst limitli destek verilmektedir. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir

Katılımcılarımızdan  KOSGEB Desteği alacak olan firmalarımızın yeni mevzuata göre fuardan önce  KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’na kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bunun için bağlı bulunduğunuz KOSGEB şubesi ile  fuardan önce iletişime geçmenizi rica ederiz.

Fuar öncesinde sadece bu işlem yapılacaktır. Fuardan sonra  fuar organizatörü firma gerekli fuar raporlarını resmi makamlara teslim ettikten sonra KOSGEB veri tabanına ilgili fuar işlenecek ve ardından katılımcı firma teşvik işlemlerine başlayabilecektir.

Katılımcılarımız  hem KOSGEB hem de Ticaret Bakanlığı Teşviği’ne aynı fuar için  başvuramamaktadır.  Bu teşviklerden birini tercih etmek durumundadır.

Kapasite raporu olan imalatçı firmalar ve bunlar adına fuara giren pazarlamacı firmalar için Ticaret Bakanlığı teşviği daha avantajlı olup bu firmalar haricinde teşvik almak isteyen firmalar için KOSGEB desteği daha uygundur.

Katılımcı Görüşleri

Katılımcılarımızın ISK-SODEX hakkında söylediklerini okuyun

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler