Ana Sayfa>Katılımcılar>T.C. Ekonomi Bakanlığı Katılımcı Desteği

T.C. Ekonomi Bakanlığı Katılımcı Desteği

T.C Ekonomi Bakanlığı web sitesinde yer alan ISK-SODEX Istanbul 2018 Fuarı Katılımcı Desteği İle İlgili Açıklama :

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.*

* https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ihracat/fuarlar

 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-233385
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-226953

Fuara

Katılımcılar için Faydaları

ISK-SODEX Istanbul 2018'e Neden Katılmalısınız?

Video

Sanhua

Video

Honeywell

Video

ISK-SODEX 2016 (Fuar Filmi)

Video

Standart Pompa

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler