Katılımcı Faydaları

Neden Katılım Sağlamalı?

 • 2016 yılında, 46 farklı ülkeden toplam 1294 katılımcıyı bir araya getiren fuar sektör profesyonellerinin buluşma noktası oldu. Dünyanın 107 farklı ülkesinden toplam 83.764 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine uluslararası bir platformda iş bağlantıları imkanı sundu.
   
 • Fuar, son teknolojiler ve hizmetlere odaklanıp uluslararası kilit uzmanlar ve satın alma kararlarında yetkili ziyaretçilerle eşsiz bir buluşma noktası halindedir. Katılımcı ve ziyaretçilerine mevcut ve potansiyel iş ortakları/tedarikçiler/distribütörlerle yüz yüze tanışma, global bir platformda yeni iş olanakları arama, yeni bağlantılar edinme fırsatı sunmaktadır. 2018 yılında fuar konuları arasına ilk kez eklenen Enerji Verimliliği ve Bina Otomasyonu konuları ile gelişimine devam eden ISK-SODEX Istanbul Fuarı, başarısını perçinlemektedir.
   
 • Ekonomi Bakanlığı ve OAIB destekli ″Alım Heyeti Programları“yla birlikte gerçekleşen delegasyonlar, konferanslar, şirket ve ürün sunumları, paneller, kurumsal etkinlikler fuarın son derece etkin olmasını sağlıyor.
   
 • Jeopolitik öneminden dolayı Asya, Orta Doğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetler ülkelerine açılan kapı konumunda olan Türkiye, katılımcılarının hedef pazarlarına ulaşmalarına imkan sağlamaktadır.
   
 • ISK-SODEX Istanbul Fuarı, yurt içi ve yurt dışı benzer fuarlara katılım, yurt içi ve yurt dışı etkin dağıtım ve tanıtım ağları olan dergi, web portalı ile yapılan çalışmalar ile Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Afrika gibi 20'den fazla ülkede etkin bir tanıtım imkanına sahiptir. Bu bağlamda fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine büyük avantajlar sağlamaktadır.

Fuara

Katılımcılar için Faydaları

ISK-SODEX Istanbul 2018'e Neden Katılmalısınız?

Video

liNear

Video

ALARKO

Video

Vatbuz

Video

Duyar Vana

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler